KO¦CIÓŁ W ŁOZIE (ROK 1978)


Fot. Michał Michniewicz


Fot. Michał Michniewicz


Fot. Michał Michniewicz


Fot. Michał Michniewicz


Fot. Michał Michniewicz


Fot. Michał Michniewicz


Fot. Michał Michniewicz


Fot. Michał Michniewicz


Fot. Michał Michniewicz


Fot. Michał Michniewicz


Fot. Michał Michniewiczstrona główna